Media Doc Oy:n uusi julkaisu

Media Doc Oy on julkaisut uuden kirjan:

JOURNALISMIHUUMORIA! Lööppien lukijalla voi olla hauskaa – vaikka tämä ei olisikaan ollut tarkoitus. Kielitieteessä puhutaan polysemiasta, jolla viitataan ilmaisun monimerkityksellisyyteen tai -tulkintaisuuteen. Yksi ja sama sana voi saada eri yhteyksissä vaihtelevia merkityksiä ja erilainen sanajärjestys muuttaa virkkeen ajatusta. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat ”Mies kuoli sairaalassa saamiinsa vammoihin”, ”Puheenjohtaja selviää ensi viikolla” tai ”Kulttuuritoimenjohtajaa ei lopeteta vaan täytetään uudelleen”. Vastaavanlaista vedätystä voi löytyä myös toisiaan seuraavista virkkeistä tyyliin: ”Naiset juovat alkoholia viisi kertaa enemmän kuin 30 vuotta sitten. Samassa ajassa miesten kulutus kaksinkertaistui.”

Kirjaan voi tutustua Media Doc Oy:n sivuilla joilta sen voi myös tilata. Lukunäyte kirjasta.