Päivittäiset arkistot: 22/06/2010


Media Doc Oy:n uusi julkaisu

Media Doc Oy on julkaisut uuden kirjan: JOURNALISMIHUUMORIA! Lööppien lukijalla voi olla hauskaa – vaikka tämä ei olisikaan ollut tarkoitus. Kielitieteessä puhutaan polysemiasta, jolla viitataan ilmaisun monimerkityksellisyyteen tai -tulkintaisuuteen. Yksi ja sama sana voi saada eri yhteyksissä vaihtelevia merkityksiä ja erilainen sanajärjestys muuttaa virkkeen ajatusta. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat ”Mies […]